Zoek een product of merk

OF

Kies een categorie

Cetirizine DiHCL 1 mg Bekijk groter

Cetirizine 2HCI 1 mg/ml

Teva

200ml

900711

€ 24,60 Alle prijzen zijn incl. BTW

Meer informatie

Cetirizine diHCl Teva 10 mg, filmomhulde tabletten

Geneesmiddel  RVG 32486 UAD
 
Claims 
Cetirizine dihydrochloride is de werkzame stof van Cetirizine diHCl Teva 10 mg. Cetirizine diHCl Teva
10 mg is een anti-allergisch geneesmiddel

Waarvoor wordt dit middel gebruikt 
Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is Cetirizine diHCl Teva 10 mg bestemd voor:
• de verlichting van neus- en oogklachten die verband houden met seizoengebonden en nietseizoengebonden allergische rhinitis
• de verlichting van aanhoudende huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten)
waarvan de oorzaak onbekend is (urticaria)
 
Niet gebruiken bij 
- Bij u is sprake van een ernstige stoornis in de werking van de nieren (ernstig nierfalen met een
creatinineklaring minder dan 10 ml/min)
- U bent allergisch voor cetirizine dihydrochloride, voor hydroxyzine, voor piperazine afgeleiden
(nauw verwante werkzame stoffen van andere geneesmiddelen) of voor een van de stoffen in dit
geneesmiddel..
 
Samenstelling
Werkzame stoffen:  Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg cetirizine dihydrochloride.
Hulpstoffen:  LACTOSEmonohydraat, microkristallijne cellulose, croscarmellose natrium, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat, titaniumdioxide (E171), hypromellose (E464) en macrogol.

Dosering 
Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar:
De aanbevolen dosering is eenmaal daags 10 mg (1 tablet).
Andere vormen van dit geneesmiddel kunnen meer geschikt zijn voor kinderen; vraag uw arts of
apotheker.
Gebruik bij kinderen van 6 tot 12 jaar:
De aanbevolen dosering is tweemaal daags 5 mg (tweemaal daags een halve tablet).

Wijze van gebruik 
De tabletten dienen met een glas vloeistof te worden doorgeslikt.
De tablet kan verdeeld worden in 2 gelijke doses.

Lees voor gebruik de bijsluiter.
 
Let op de maximale dagdosering 
 
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen 
Teva Nederland B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland

30 andere producten in dezelfde categorie: