Zoek een product of merk

OF

Kies een categorie

Hooikoorts cetirizine 10mg Bekijk groter

Hooikoorts cetirizine 10mg

Livsane

7tb

947068

€ 3,09 Alle prijzen zijn incl. BTW

Meer informatie

Livsane hooikoortstabletten Cetirizine diHCL 10 mg, filmomhulde tabletten 

Geneesmiddel RVG 124832=111430

Waarvoor wordt dit middel gebruikt
• de verlichting van neus- en oogklachten die verband houden met seizoengebonden en nietseizoengebonden allergische rhinitis
• de verlichting van aanhoudende huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten) waarvan de oorzaak onbekend is (urticaria)

Niet gebruiken bij
- Bij u is sprake van een ernstige stoornis in de werking van de nieren (ernstig nierfalen met een
creatinineklaring minder dan 10 ml/min).
- U bent allergisch voor cetirizine dihydrochloride, voor hydroxyzine, voor piperazine afgeleiden (nauw verwante werkzame stoffen van andere geneesmiddelen) of voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
- Kinderen jonger dan 6 jaar

Dosering
Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar:
De aanbevolen dosering is eenmaal daags 10 mg (1 tablet).
Andere vormen van dit geneesmiddel kunnen meer geschikt zijn voor kinderen; vraag uw arts of apotheker.

Gebruik bij kinderen van 6 tot 12 jaar:
De aanbevolen dosering is tweemaal daags 5 mg (tweemaal daags een halve tablet).
Andere vormen van dit geneesmiddel kunnen meer geschikt zijn voor kinderen; vraag uw arts of apotheker.

Patiënten met een nierfunctiestoornis
Patiënten met een matige nierfunctiestoornis wordt aangeraden om eenmaal daags 5 mg te gebruiken.
Als u een ernstige nierfunctiestoornis heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker die de dosis overeenkomstig zal aanpassen.
Als uw kind een ernstige nierfunctiestoornis heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker die de dosis overeenkomstig de behoefte van uw kind zal aanpassen.

Wanneer u voelt dat het effect van dit middel te zwak of te sterk is, raadpleeg dan uw arts.

Aanwijzing voor het gebruik
De tabletten dienen met een glas vloeistof te worden doorgeslikt.
De tablet kan verdeeld worden in 2 gelijke doses.

Als het nodig is om tijdens uw behandeling met Livsane Hooikoortstabletten Cetirizine diHCl 10 mg tabletten te delen, dient u dit idealiter als volgt te doen:
Plaats de tablet op een hard, vlak oppervlak (zoals een tafelblad of een plank) met de breukstreep naar boven gericht.
Druk dan met uw beide wijsvingers (of duimen) tegelijkertijd kort en krachtig op de buitenrand naar links en rechts van de breukstreep.

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Samenstelling
Werkzame stof: Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg cetirizinedihydrochloride.
Hulpstoffen: LACTOSEmonohydraat, microkristallijne cellulose,
croscarmellose natrium, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat, titaniumdioxide
(E171), hypromellose (E464) en macrogol.

Vergunninghouder voor het in de handel brengen.
Teva Nederland B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem

 

30 andere producten in dezelfde categorie: